Mikroelektronika w technice i medycynie studiami przyszłości
Kraków Helena Sosińska - 30-11-2019

Mikroelektronika w technice i medycynie studiami przyszłości

Hasło -mikroelektronika studia przyszłości, idealnie pasuje do tego kierunku studiów. Obecnie szybki rozwój urządzeń wykorzystujących elektronikę jest znaczny, a na rynku potrzeba coraz więcej specjalistów tego typu. Wiele osób zastanawia się też, czym tak dokładnie jest ten kierunek, jakie umiejętności pozwala nabyć oraz jakie są perspektywy zatrudnienia po jego ukończeniu. Poniżej przedstawiamy ten kierunek studiów i wszystkie ważne informacje na jego temat.

Mikroelektronika w technice i medycynie studiami przyszłości

 

Mikroelektronika — Czym jest ten kierunek studiów?

Mikroelektronika to dziedzina, która zajmuje się badaniem, wytwarzaniem i przetwarzaniem sygnałów elektrycznych w małych — miniaturowych urządzeniach. Bardzo często mikroelektronikę wykorzystuje się w medycynie oraz urządzeniach użytkowych, choć obecnie korzysta się z niej w każdej dziedzinie życia — od transportu po wytwarzanie żywności. Kierunek studiów związany z mikroelektroniką pozwala nabywać umiejętności właśnie z tej kategorii. W trakcie nauki osoby uczące się pozyskują wiedzę na temat budowy miniaturowych urządzeń elektronicznych, technik ich wytwarzania czy odpowiedniego wykorzystywania komponentów. Studia na tym kierunku uczą również programowania i pisania systemów, które opierają się na układach FPGA, procesorach itp. Po ukończeniu tego kierunku studiów absolwenci potrafią też samodzielnie projektować i budować takie układy.

 

Dlaczego warto?

Istnieje wiele powodów, dla których warto studiować mikroelektronikę. Pierwszym z nich jest fakt, że obecnie ok. 15% światowego PKB opiera się na szeroko pojętej mikroelektronice, a w najbliższych dwudziestu latach suma ta podwoi się. Również dla Polski w najbliższych latach mikrotektonika będzie jedną z kluczowych gałęzi przemysłu. Powodem, dla którego warto studiować ten kierunek, jest również możliwość zdobycia kompleksowego wykształcenia oraz kształcenia się na wysokim poziomie. Oprócz walorów czysto naukowych i perspektywicznych, studia na takim kierunku pozwalają na zdobycie stabilnej pracy oraz otrzymywanie wysokiego wynagrodzenia.

 

Gdzie można znaleźć zatrudnienie po ukończeniu studiów?

Jedną z największych obaw osób wybierając kierunek studiów, jest ta o dalsze zatrudnienie po ich ukończeniu. Wykształcenie mikroelektroniczne daje bardzo wiele możliwości. Spory popyt na tego typu specjalistów zapewnia pracę zarówno w Polsce, jak i za granicą. Absolwenci mogą znaleźć pracę m.in. jako projektanci systemów mikroelektronicznych, programiści oprogramowania, inżynierowie elektroniki w branży automotive, inżynierowie w firmach energetycznych czy projektanci sprzętu medycznego. Po ukończeniu tego kierunku studiów osoby mogą pracować jako pracownicy naukowo badawczy oraz na uczelniach i w instytutach badawczych. Nieco szerszymi możliwościami zatrudniania jest zostanie proejtkantnem obwodów drukowanych, serwisantem zaawansowanych systemów pomiarowych czy inżynierem ds. testów. Posiadając wykształcenie tego typu, można również rozpocząć karierę w handlu jako przedstawiciel handlowy np. sprzętu medycznego, urządzeń przemysłowych itp.