Jak wyglądać będzie rekrutacja na studia w czasach pandemii?
Nauka i edukacja Lidia Małysz - 02-07-2020

Jak wyglądać będzie rekrutacja na studia w czasach pandemii?

Wybuch epidemii koronawirusa spowodował wiele zmian. Odczuł je również sektor edukacyjny. Egzaminy maturalne i szóstoklasistów zostały przesunięte i odbyły się w późniejszym terminie. Jak więc wygląda sytuacja związana z rekrutacją na studia i uczelnie wyższe w 2020 roku?

Rekrutacja na uczelnie w 2020 roku

Zgodnie z danymi, pochodzącymi od Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich uczelnie wyższe na bieżąco adaptują do warunków epidemii i wszelkie decyzje rekrutacyjne zostaną wstrzymane do momentu otrzymania z systemu egzaminacyjnego wyników matury, która miała miejsce w czerwcu. Uczelnie są zmuszone do dokonania zmian w sposobie rekrutowania i harmonogramie rekrutacyjnym.

Zachęca się uczelnie wyższe, by procedury rekrutacyjne w miarę możliwości odbywały się internetowo, a składanie dokumentów, by miało miejsce przy jak najmniejszym kontakcie z pracownikami uczelni.

Rejestracja możliwa bez wyników

Mimo, iż wyników matur jeszcze nie ma można już rejestrować się w systemach rekrutacyjnych poszczególnych uczelni. Kandydaci na studia mają możliwość wejścia do systemu, założyć konto i wybrać pożądane kierunki studiów. Na większości uniwersytetów można logować się bez wyników z egzaminów maturalnych.

Jak wyglądać będzie rekrutacja na studia w czasach pandemii?

Zachęta do rezygnacji z egzaminów wstępnych

Ministerstwo edukacji zaleca, by jeżeli nie ma takiej konieczności zrezygnować z przeprowadzenia egzaminów wstępnych na studia. By odbyły się one tylko w sytuacjach koniecznych, kiedy specyfika kierunku wymaga tego typu weryfikacji i egzamin maturalny nie jest w stanie tego uczynić. W przypadku wystąpienia takich egzaminów zaleca się, by przebiegły one w sposób zdalny lub tradycyjnie, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa.

Jakie wyniki będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

Podczas tegorocznej rekrutacji na studia oceny z egzaminów ustnych nie będą brane pod uwagę, ponieważ nie zostały one przeprowadzone z powodu, panującej pandemii koronawirusa. Kandydaci na studia będą oceniani tylko na podstawie wyników z egzaminów pisemnych. Niektóre uczelnie wyższe mogą dodatkowo brać pod uwagę oceny, znajdujące się na świadectwie dojrzałości oraz osiągnięcia kandydata, jakie posiada z olimpiad czy konkursów.