Nowe zasady koszenia trawników w Krakowie.
Kraków Helena Sosińska - 12-05-2021

Nowe zasady koszenia trawników w Krakowie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie koszenie trawników zieleni miejskiej w sezonie 2021 podobnie jak miało to miejsce w ubiegłym roku zostanie ograniczone. Na taką decyzję miały wpływ zmieniające się warunki klimatyczne.

Zasady koszenia przestrzeni trawiastych w Krakowie

Intensywność koszenia uzależniona będzie od danego terenu. W miejscach, w których trawa ze względów bezpieczeństwa nie może wykładać się na ścieżki rowerowe, chodniki, ulice czy też pobocza dróg koszenie będzie wykonywane raz na 4 tygodnie. Z tą samą częstotliwością koszone będą również miejsca, które pełnią w Krakowie funkcje reprezentacyjną. Mowa tu miedzy innymi o: polanach rekreacyjnych w parkach, boiskach czy placach zabaw. Dostęp do nich musi być, bowiem swobodny. Raz na 4 tygodnie koszone będą również ronda, torowiska, trawniki, które znajdują się na terenach osiedlowych od strony wejść do klatek oraz nowo powstałe miejsca z roślinnością ozdobną i wszystkie nowo założone trawniki.

Nowe zasady koszenia trawników w Krakowie.

Jak często będą koszone pozostałe obszary?

Do miejsc, które zostaną skoszone rzadziej, ponieważ wyłącznie 3 razy w sezonie zalicza się między innymi: parki, które są mniej uczęszczane, skarpy, szerokie polany umiejscowione poza pasem bezpieczeństwa oraz miejsca zadrzewione, a także pasy, które znajdują się do 2 metrów wokół nich. Raz w roku w okresie jesiennym po wysianiu się nasion będzie odbywało się koszenie łąk kwietnych. Jeżeli zaś chodzi o Park Lotników i Planty Krakowskie to koszenie tych parków będzie odbywało się zgodnie z zaleceniami programu Life Urban Green. Zasady koszenia traw wprowadzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie mają na celu zachowanie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem, porządkiem i rekreacją. Na stronie internetowej ZZM dostępna jest grafika, na której każda zainteresowana osoba może zobaczyć, które przestrzenie trawiaste będą utrzymywane z dłuższą niż dotychczas trawą. Jeżeli zaś chodzi o dokładne terminy koszeń to będą one uzależnione od aktualnych warunków pogodowych.