Motywowanie niefinansowe - co warto wiedzieć na ten temat?
Biznes Agnieszka Wojtas - 22-06-2021

Motywowanie niefinansowe - co warto wiedzieć na ten temat?

Do umiejętności, które wysoko ceni się u menadżerów można zaliczyć odpowiednie motywowanie pracowników do jak najlepszej realizacji powierzonych im obowiązków. Warto pamiętać o tym, że podwładnych można motywować nie tylko poprzez system płacowy, ale również używając narzędzi motywacji niefinansowej.

Jak można motywować pracowników bez użycia pieniędzy?

Ważnym instrumentem motywowania niefinansowego jest zastosowanie właściwego stylu zarządzania. Pracownicy będą bardziej zaangażowani w wykonywanie swoich obowiązków wówczas, gdy przełożeni będą uznawali ich kompetencje i darzyli ich zaufaniem. Warto od czasu do czasu poszerzyć odpowiedzialność i samodzielność pracownika, który rozwinął swoje kompetencje. Można np. powierzyć mu nadzorowanie jakiegoś projektu. Takie rozwiązanie może przynieść firmie wiele korzyści, ponieważ pracownik będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony i uczyni wszystko, co w jego mocy, aby jak najskuteczniej zrealizować powierzone mu zadanie.

Motywowanie niefinansowe - co warto wiedzieć na ten temat?

Jakie jeszcze rodzaje motywacji niefinansowej możemy zastosować w swojej firmie?

Bardzo prostym, a przy tym skutecznym sposobem na zmotywowanie pracownika w sposób niefinansowy jest udzielenie mu pochwały. Taka pochwała może mieć zarówno postać ustną, jak i pisemną. Ale pamiętajmy, że jeżeli pochwały będziemy stosować zbyt często to mogą one stracić swoją wartość motywacyjną. Warto również dodać, że ważną zasadą podczas udzielania pochwał jest to, że nie kompletuje się osób tylko ich działania. Należy, więc robić to w sposób umiejętny. Do form pochwały możemy zaliczyć np. list gratulacyjny czy wyrażenie uznania. Do innych niefinansowych motywatorów, które mają wpływ na to, że pracownicy lubią swoje miejsce pracy jest atmosfera panująca w firmie. Warto, więc zadbać o kulturalne zachowanie. Należy zauważyć, że w tej kwestii standardy w miejscu pracy często wyznacza zachowanie szefa. Dobrze jest, więc być wzorem do naśladowania. Szef, który nie deprecjonuje swoich podwładnych z reguły cieszy się dużym szacunkiem i uznaniem, a jak wiadomo posiadanie autorytetu jest bardzo istotne.