Kontrola palenisk w Krakowie przy użyciu drona
Kraków Helena Sosińska - 08-11-2019

Kontrola palenisk w Krakowie przy użyciu drona

W Krakowie zaczęto przeprowadzać kontrole palenisk przy wykorzystaniu drona. Jak powszechnie wiadomo dla Krakowa smog to poważny problem. Ostatnio w mieście tym wprowadzono nawet zakaz palenia węglem i drewnem. Za złamanie tego zakazu grozi już nie tylko pouczenie, ale również wysokie kary finansowe. Mogą być to zarówno mandaty od 20 do 500 złotych, ale też i grzywny, których wysokość może sięgać nawet do 5 tysięcy złotych

Kontrole w krakowskich gospodarstwach

Do kontroli zakazu palenia węglem i drewnem zaczęto używać drona. Jest to specjalistyczne, bezzałogowe urządzenie powietrzne, które wyposażone jest w specjalną głowicę pomiarową, która umożliwia wskazanie miejsca, w którym wykryte zostanie zanieczyszczenie. Sprzęt ten jest bardzo precyzyjny. Dyrektor wydziału do spraw jakości powietrza Jan Urbańczyk zakomunikował, że urządzenie to natychmiastowo wykonuje pomiar zanieczyszczeń pyłami PM2.5 i PM10. Uzyskane informacje od razu trafiają do naziemnej stacji kontroli.

Zespół kontrolowania palenisk

Kontrola palenisk prowadzona jest przez zespół składający się z: operatora drona, funkcjonariusza straży miejskiej oraz pracownika zatrudnionego w wydziale do spraw jakości powietrza. Jeżeli zespół ten ujawni jakieś wykroczenie natychmiast może skontrolować dane gospodarstwo. A kary za tego typu przewinienia mogę być bardzo dotkliwe dla zwykłego obywatela, szczególnie, jeżeli zamiast pouczenia zostanie ukarany mandatem. Nie przyjęcie tego typu mandatu grozi skierowaniem sprawy na drogę wymiaru sprawiedliwości, a sędzia w sądzie rejonowym może wówczas ukarać grzywną w wysokości nawet do pięciu tysięcy złotych.

Tego typu badania, a co się z tym wiąże również i kontrole za pomocą drona mają potrwać, aż do dziesiątego grudnia bieżącego roku. Dlatego mieszkańcy miasta Kraków powinni mieć to na uwadze, aby oszczędzić sobie niepotrzebnych stresów i kosztów finansowych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że tego typu działania maj na celu poprawę naszego środowiska. Smog jest niebezpieczny dla zdrowia, dlatego więc należy z nim bezwzględnie walczyć.

Kontrola palenisk w Krakowie przy użyciu drona