Co warto wiedzieć na temat zaburzeń psychicznych?
Zdrowie Tomasz Nęcki - 26-03-2021

Co warto wiedzieć na temat zaburzeń psychicznych?

Problematyka zaburzeń psychicznych jest bardzo szeroka. W ich szereg można wpisać często spotykaną depresję czy też całościowe zaburzenia rozwoju występujące u dzieci lub otępienia, pojawiające się wieku starszym. Do zaburzeń psychicznych zaliczane są również zaburzenia odżywiania, snu czy osobowości. Co wskazuje na to, że pewne zachowania wynikają z zaburzeń psychicznych?

Przyczyny zaburzeń psychicznych

Występuje duża ilość przyczyn zaburzeń psychicznych. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku rodzajów zaburzeń psychicznych. Rozróżniane są na podstawie zakresu jakiego dotyczą, prezentujące symptomy oraz grupy wiekowej, którą reprezentują.

Zaburzenia nastroju

Nastrój to nic innego jak pewien stan emocjonalny, który towarzyszy nam przez dłuższy okres życia. Wyróżnia się trzy jego typy, a mianowicie wyrównany, obniżony oraz zawyżony. Depresja czy dystymia będą następstwem obniżonego nastroju. W przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej oraz cyklotymii obserwuje się zmienne okresy obniżonego i podwyższonego nastroju.

Zaburzenia otępienne

To zaburzenia najczęściej dotykające osoby w wieku podeszłym. Są one powiązane z zaburzeniami czynności poznawczych typu osłabienie koncentracji, uwagi oraz zdolności pamięciowych. Bywa czasem i tak, że pacjenci nie mogą samodzielnie funkcjonować. W gronie tych zaburzeń znajduje się choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe czy otępienie z ciałami Lewy'ego.

Co warto wiedzieć na temat zaburzeń psychicznych?

Urojenia, schizofrenia oraz zaburzenia schizoafektywne

Niezwykle utrudniające normalne funkcjonowanie są zaburzenia treści myślenia, występujące w formie urojeń. Są to niezgodne z prawdą przekonania, w które osoba usilnie wierzy, nie przyjmując żadnych logicznych wytłumaczeń. Objawiają się urojeniami prześladowczymi, wielkościowymi czy hipochondrycznymi. Mogą występować również takie zaburzenia urojeniowe jak zespół Cotarda, zespół Capgrasa czy paranoja indukowana i zespół Fragoliego. Urojenia mogą przyjąć formę również schizofrenii czy zaburzeń schizoafektywnych. Przy schizofrenii pacjent zmaga się nie tylko z urojeniami, ale także omamami i zaburzeniami czynności ruchowych. O zaburzeniach schizoafektywnych mówi się w momencie występowania zaburzeń nastroju i zaburzeń psychotycznych jednocześnie.

Nerwice

Nerwica wiąże się z doświadczaniem przez chorego różnych lęków. Obecnie zaburzenia nerwicowe określa się jako zaburzenia lękowe. Wśród tych zaburzeń wyróżnia się zespół lęku uogólnionego, fobie (takie jak agorafobia czy fobia społeczne, ale i fobie specyficzne – np. arachnofobia), zaburzenia lękowe z napadami paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (potocznie określane jako nerwica natręctw). To także takie problemy jak zaburzenia adaptacyjne, ostra reakcja na stres czy zaburzenia stresu pourazowego. W tym obszarze mówi się także o zaburzeniach dysocjacyjnych i konwersyjnych.

Psychiatra w Krakowie

Jeśli interesuje nas psychiatra w Krakowie i skorzystanie z jego usług warto rozważyć wizytę w Gabinetach Rozwoju, zapewniających profesjonalną opiekę i skuteczne leczenie.