Krakowskie Centrum Krwiodawstwa w potrzebie
Kraków Patrycja Dziadosz - 25-06-2020

Krakowskie Centrum Krwiodawstwa w potrzebie

Krakowskie Centrum Krwiodawstwa zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta o oddawanie krwi. Pandemia COVID-19 spowodowała, że zmniejszyła się liczba dawców, a za tym idzie spadek zapasów w banku krwi. Jak podkreśla KCK zapasy maleją, jednak liczba potrzebujących krwi wręcz odwrotnie.  

Coraz mniej zapasów

W rezerwach Krakowskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajduje się coraz mniej krwi. Sytuacja jest spowodowana obecnie występującą epidemią koronawirusa, ponieważ coraz mniej dawców zgłasza się do Centrum. Najmniej zapasów dotyczy takich grup krwi jak: 0 RhD+, A RhD+ oraz 0 RhD-. Najbardziej pożądaną grupą jest aktualnie 0 RhD-, jest to najrzadziej występująca grupa krwi, ponieważ jej nosicielami jest zaledwie 6% obywateli naszego kraju.

Obecnie Centrum cały czas zaopatrza szpitale w pożądaną krew, jednak jeśli dawców nie będzie przybywać, problem może urosnąć do znacznie większej rangi. Potrzebujących na krew nie brakuje, a liczba będzie znacznie wzrastać, gdyż powoli zaczynają się odbywać wcześniej planowane zabiegi, mające się odbyć jeszcze przed pandemią.

Krakowskie Centrum Krwiodawstwa w potrzebie

Wstępna kwalifikacja z zachowaniem dużych środków bezpieczeństwa

W okresie panowania epidemii kwalifikacja do oddania krwi jest bardziej zaostrzona, jak miało to miejsce przed nią. Na początku dokonywany jest pomiar temperatury i dezynfekcja rąk. Kolejno następuje weryfikacja w systemie komputerowym, czy dany krwiodawca nie ma obowiązku poddania się kwarantannie. Następnie dawca jest zobowiązany do wypełnienia krótkiej ankiety, po to, by upewnić się czy nie miał do czynienia z okolicznościami narażającymi na zakażenie się COVID-19.

Podczas pobytu w Centrum każdy jest zobowiązany do noszenia maseczki i utrzymywania bezpiecznego dystansu. Sprzęt, który jest używany do pobierania krwi jest jednorazowego użytku.

Gdzie i kto może oddać krew?

Krwiodawcą może zostać każda pełnoletnia osoba, która waży powyżej 50kg. Przed oddaniem krwi, dawca powinien spożyć lekki posiłek. Do oddania krwi niezbędny będzie dowód osobisty. Ochotnicy wcześniej muszą się zarejestrować w RCKiK w Krakowie przy ulicy Rzeźniczej 11.