Dziedzictwo kulturowe i historia Krakowa.
Kraków Anna Sierant - 19-04-2022

Dziedzictwo kulturowe i historia Krakowa.

Kraków to miasto o bogatym dziedzictwie kulturowym. W Polsce to właśnie Kraków uznawany jest za stolicę kultury. Wiele miejsc, wydarzeń czy postaci to znane symbole Krakowa. Z całą pewnością warto, więc poznać historię tego miasta i jego legendarne początki. Należy, bowiem podkreślić, że nie bez powodu Kraków wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Co zatem warto wiedzieć o Krakowie, czyli niezwykłym mieście, które przepełnione jest skarbami różnych epok?

Kraków – wyjątkowe miejsce, którego ważnym kapitałem jest dziedzictwo kulturowe

To właśnie dziedzictwo kulturowe uznawane jest za koło zamachowe rozwoju Krakowa. Miasto to można odkrywać na wiele sposobów. Nie brakuje tu światowej klasy zabytków i miejsc przepełnionych historią. Już sam początek powstania tego miasta spowija legenda o smoku, którą znają niemal wszyscy mieszkańcy naszego kraju. Dziś każdy, kto przyjeżdża do Krakowa może podziwiać rzeźbę Smoka Wawelskiego ziejącego ogniem, która znajduje się u podnóża Wawelu. Popularnym wydarzeniem odbywającym się na terenie miasta jest także Wielka Parada Smoków, na którą zjeżdżają się turyści z całego świata. Dalsze losy Krakowa również przyczyniły się do jego obecnej sławy. To właśnie to miasto było kiedyś głównym ośrodkiem państwa polskiego. To tu znajduje się Zamek na Wawelu, czyli była rezydencja wielu ważnych osobistości. Bardzo duże znaczenie dla miasta ma również Katedra Wawelska, w której niegdyś byli koronowani królowie Polski. Jest to również miejsce pochówku wielu znanych postaci. Dobrym źródłem wiedzy o historii i dziedzictwie Krakowa jest portal Krakow Culture.

Dziedzictwo kulturowe i historia Krakowa.

Ważne wydarzenia w historii Krakowa

Na przestrzeni lat w Krakowie wydarzyło się bardzo wiele ważnych rzeczy, które miały wpływ na historię tego miejsca. Do tych przełomowych można zaliczyć miedzy innymi takie wydarzenia jak: lokację Krakowana na prawie magdeburskim dokonaną przez księcia Bolesława Wstydliwego w 1257 roku, założenie w 1335 roku przez króla Kazimierza Wielkiego satelitarnego miasta Kazimierz, które w przyszłości stało się dzielnicą Krakowa czy przeniesienie przez króla Zygmunta III Wazę stolicy z Krakowa do Warszawy w 1609 roku. Na dalsze losy Krakowa ogromny wpływ miały także takie wydarzenia jak: potop szwedzki, rozbiory Polski, wielki pożar Krakowa czy okupacja nazistowska. Choć wiele zabytków tego miasta zostało zniszczonych to w Krakowie zawsze przykładano dużą uwagę do ochrony dziedzictwa kulturowego. Wiele budowli zostało odbudowanych lub odnowionych. Dla mieszkańców Krakowa kultura jest istotnym źródłem tożsamości. Nic, więc dziwnego, że to właśnie to miasto posiada tak wiele ważnych ośrodków dzieł sztuki znanych w całej Polsce. W Krakowie organizowane są także interesujące wydarzenia kulturalne, które swoimi programami nawiązują do dziedzictwa tego miejsca. Prężnie działają tu również instytucje kulturalne, które dbają o promowanie obcowania ze sztuką wśród mieszkańców oraz odwiedzających miasto turystów. Obecny wygląd Krakowa w wielu miejscach nawiązuje do historii warto, więc odwiedzić to miasto i zobaczyć słynne zabytki, których jest tu naprawdę bardzo dużo.