Czym zajmuje się kancelaria patentowa w Krakowie?
Kraków Piotr Tymczak - 29-11-2021

Czym zajmuje się kancelaria patentowa w Krakowie?

Ochrona znaku towarowego, patentu czy znaku przemysłowego ma dla wielu przedsiębiorców priorytetowe znaczenie. W takich sprawach warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, jaką jest w stanie zapewnić doświadczona kancelaria patentowa.

W kwestiach związanych z ochroną własności intelektualnej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji przedsiębiorcy często potrzebują wsparcia ze strony kancelarii patentowej. Każdy, kto prowadzi firmę w Krakowie, powinien rozważyć takie rozwiązanie. Oczywiście należy postawić na współpracę ze sprawdzoną kancelarią prowadzoną przez rzecznika patentowego, którego głównym zadaniem jest świadczenie pomocy technicznej i prawnej ze szczególnym naciskiem na sprawy odnoszące się do prawa własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji.

Rzecznik patentowy – zakres obowiązków

Zawód rzecznika patentowego w Polsce może poszczycić się bardzo długimi tradycjami. Taka osoba musi posiadać nie tylko rozległą wiedzę prawną, ale również i techniczną. W sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej i walki z nieuczciwą konkurencją rzecznik patentowy pełni rolę podobną do funkcji radców prawnych i adwokatów. Zatrudniając kancelarię patentową, przedsiębiorca zyskuje pełnomocnika – nie tylko w postępowaniach mających na celu uzyskanie ochrony prawnej udzielonej przez Urząd Patentowy RP, ale też w postępowaniach przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) i przed urzędami patentowymi na całym świecie. Kancelaria reprezentuje także klientów w sprawach sądowych, które zmierzają do dochodzenia swoich praw wyłącznych. Kancelarie patentowe w Krakowie i nie tylko świadczą usługi na rzecz przedsiębiorców, spółek, twórców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Najczęściej zlecane jest przygotowanie zgłoszenia wynalazków, znaków towarowych oraz wzorów użytkowych i przemysłowych.

Czym zajmuje się kancelaria patentowa w Krakowie?

Innowacyjność pomysłu a pomoc kancelarii patentowej – jak to wygląda w praktyce?

Godnym uwagi zakresem działań prowadzonych przez kancelarie patentowe w Krakowie jest wydawanie opinii o innowacyjności pomysłów. Ma to duże znaczenie dla przedsiębiorców, którzy ubiegają się o dofinansowania. Kancelaria patentowa przeprowadza badanie stanu techniki, co pozwala ocenić zarówno nowość danego wynalazku albo wzoru przemysłowego lub użytkowego, jak i zdolności rejestrowej. Na tej podstawie kancelaria wydaje opinię o innowacyjności, która okazuje się przydatna w sytuacji, gdy przedsiębiorca stara się o dotację. Do wniosku może dołączyć raport opracowany przez kancelarię, który potwierdza innowacyjność technologii będącej przedmiotem podania.

 Zarządzanie prawami własności intelektualnej – na czym polega wsparcie kancelarii?

Zarządzanie prawami własności intelektualnej jest tak samo ważne, jak ich ochrona. W tym przypadku pomoc kancelarii patentowej polega na przygotowaniu, redakcji i analizie umów odnoszących się do własności intelektualnej. W najlepszych kancelariach odbywa się to we współpracy z innymi branżami, np. IT czy GAMEDEV.

Artykuł przygotowany we współpracy z kancelarią patentową ROMEJKO – https://romejko-ip.pl/.